Klasik Klise Orgunun Harika Masalı

Yüzlerce yıldır klasik org, müzisyene nihai güç ve yaratıcılık verdi.

Viscount, dünya organistlerinin, dünyanın en iyi katedralleri ve mekanlarında gerçekleştirdikleri heyecanı kendi Viscount orglarından almalarını mümkün kılıyor.

Classic Organs 

Chorum 60Unico 700Sonus 50 DlxOuvertureVivace 60Chorale P31

ouverture4

Viscount Kilise Orgu

Organ